Семинар 21 ноември 2011

Обсъждане книгата на проф. Георги Каприев:

Византийска философия. Четири центъра на синтеза. Второ допълнено издание. София: Изток-Запад. 2011. 480 с.

Време: 21 ноември, 2011 г., понеделник, 17.15 ч.

Място: зала 63 в Ректората на СУ

Модератор: Иван Колев

Advertisement
Posted in Uncategorized | Leave a comment

Семинар 14 ноември 2011

Обсъждане на новата книга на доц. Димитър Денков

Що е Просвещение? :Текстове, жанрове, контексти около Кантовия „Отговор на въпроса: Що е Просвещение?“, София, Ун. издателство “Св. Климент Охридски”, 2011, 383 с.

Време: 14 ноември, 2011 г., понеделник, 17.15 ч.

Място: 63 зала в Ректората на СУ

Модератор: Иван Колев

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Семинар 14 октомври 2011

Представяне и обсъждане на новата книга на проф. Валентин Канавров

Пътища на метафизиката: Кант и Хайдегер. София: Изток-Запад. 2011. 452 с.

Книгата е трети том от поредицата:

  • Критически онтологеми на духовността. 2006.
  • Критическата метафизика на Кант. Опит за виртуалистки трансцендентализъм (2003)

Съдържанието на томовете може да се види тук

Време: 14 октомври, 2011 г., петък, 17.15 ч.

Място: 63 зала в Ректората на СУ

Модератор: Иван Колев

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Семинар 27 юни 2011

Представяне и обсъждане на новата книга на проф. Христо Тодоров:

Работа върху понятията. София: НБУ. 2011. 268 с.

Време: 27 юни, 2011 г., 17.15 ч.

Място: 63 зала в Ректората на СУ

Модератор: Иван Колев

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Семинар 20 юни 2011

Доц. Димитър Зашев от Катедра Културология на СУ представя теми от новата си книга:

Образи и образци. Конфигурации на безформеното. София: Университетско издателство “Свети Климент Охридски”.  2010. 320 с.

Време: 20 юни, понеделник, 2011 г.

Място: 63 зала, Ректорат, СУ

Модератор: Иван Колев

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Семинар 6 юни 2011

Проф. дфн Александър Андонов представя тезите от новата си книга:

Философията и проблемите на духа. София: Университетско издателство “Свети Климент Охридски”. 160 с.

Тези и обсъждане.

Място: зала 63, ет. 3, южно крило на Ректората.

Време: 17.15 ч., 6 юни 2011 г.

Модератор: Иван Колев


Posted in Uncategorized | Leave a comment

Семинар 9 май 2011 г.

Проф. Сергей Герджиков ще представи най-новите си книги:

1. Формата на човешкия свят. Свят-тяло-мозък-ум. София: Изток-Запад/Екстрем. 2010. 460 с.

2. Светуване. Човешкият жизнен процес. София: Изток-Запад/Екстрем. 2010. 416 с.

Място: зала 63, ет. 3, южно крило на Ректората

Време: 17 ч., 9 май 2011 г.

Модератор: Иван Колев

Posted in Uncategorized | Leave a comment